Terug naar overzicht

Directeur aan het woord: leerwinst dankzij digitale transformatie

Dorien
3 oktober 2019
Door Dorien

Joost Dendooven

Op 27 november is er “Appy Day 2019”, een inspiratiedag voor leerkrachten, ICT-coördinatoren, directies, pedagogisch begeleiders, lectoren, onderwijsinspecteurs,… Aan de hand van heel wat praktijkvoorbeelden en prikkelsessies delen 6 topdocenten hun inzichten en concrete tips over hoe de iPad een hefboom kan zijn voor een krachtige leeromgeving.

Bezieler en Keynote spreker van het “Appy Day-evenement” is Joost Dendooven, schooldirecteur van Basisschool Mozaïek uit Sint-Kruis bij Brugge. Hoe laat je leerkrachten iPad-technologie zo inzetten dat leerlingen er leerwinst door boeken, is een vraag waar Joost zich samen met zijn team al enkele jaren in verdiept. 

We vroegen Joost om een blik te werpen op de digitale transformatie die zijn school de afgelopen jaren doormaakte.

Wat was de aanleiding om digitalisering in jullie school door te voeren?

Door een diverse instroom van leerlingen en de gevolgen van het M-decreet stonden we zoals vele basisscholen voor grote uitdagingen. Bovendien hebben we hoge zorgnoden in onze school waardoor de draagkracht van een leerkracht onder druk kwam te staan. Daarenboven helpen sommige methodieken niet meer en moet je als leerkracht op zoek gaan naar alternatieven. Om leerkrachten te ondersteunen in hun draagkracht en in hun zoektocht, startte ons digitaal verhaal.

Welke stappen zette je school om die digitale transformatie te realiseren?

Het heeft geen zin om ondoordacht wat iPads aan te schaffen om te hopen dat je dan mee bent met het digitale tijdperk. Voor een succesvolle digitalisering zie ik een aantal cruciale stappen: 

Stap 1: stel een duidelijk doel voorop.

'We stelden onszelf de vraag : “Waarom willen we technologie integreren in onze school?" Het antwoord op die vraag is heel belangrijk. We willen het leerproces van onze leerlingen ondersteunen.

Scholen worden vaak overspoeld door een technologisch overaanbod en starten zonder te weten waar ze naartoe willen. Technologie louter als gadget voor de leerkrachten gebruiken is zinloos en doen we niet. De iPad is een extra tool, geen vervanging: de leraar is nog steeds de beste app. En voor sommige kinderen is en blijft het krijtbord soms nog de beste methode. 

Stap 2: ga op zoek naar een betrouwbare partner.

Technologie die niet werkt, is de grootste frustratie voor een leraar. Na veel onderzoek en heel wat advies te hebben ingewonnen maakten we de overstap naar Apple-technologie.  De iPad is heel kwalitatief, gemakkelijk leergebiedoverschrijdend in te zetten en veel ‘extra’s’ zoals dyslexiesoftware zijn standaard inbegrepen. De technische ondersteuning besteden we uit aan Switch 

Werken met betrouwbare technologie, geeft de tijd om als leerkracht niet als ‘dépanneur’ bezig te zijn maar om technologie op een pedagogisch en ondersteunende manier in de klaswerking te integreren. 

Stap 3: maak een gedetailleerd plan.

Belangrijk is om als school een inhoudelijke en financiële meerjarenplanning op te maken. Waar wil je bijvoorbeeld binnen vijf jaar als school staan?

Technologie veroudert snel en een vernieuwingsproces gaat immers traag. Belangrijk hierbij is om advies in te winnen en leerkrachten de tijd te geven om de meerwaarde van nieuwe technologieën te laten ervaren. 

Stap 4 : ontwikkel een cultuur van delen.

Leerkrachten inspireren leerkrachten. Dit is het basisprincipe om een digitale transformatie te doen slagen.

In onze beginfase organiseerden we ‘speedbootcamps’, kleine halfuurtjes tijdens de middag of na schooltijd waarin leerkrachten een praktische tip krijgen, een praktijkvoorbeeld werd voorgesteld, maar ook heel concreet leerkrachten werd getoond hoe zij de iPads in hun klas kunnen integreren.  

In het begin ben je als directeur de motivator en inspirator, maar stilaan nemen leerkrachten die taak over naarmate ze meer met elkaar hun praktijkervaringen gaan delen.

Vandaag de dag komen leerkrachten maandelijks spontaan samen tijdens knAppy hAppy momenten. Tijdens twee lessen wordt een knAPPy - een app met wat meer voeten in de aarde - en een hAPPy - een iets toegankelijker app - voorgesteld. 

De eerste les maken de leerkrachten kennis met de app, tijdens de tweede les gaan we concreter in op het gebruik door collega’s, voor- en nadelen, suggesties voor verder gebruik …”

Wat is het effect van de digitale transformatie in jouw school?

Vandaag de dag is alles wat we doen, van de peuterklas tot het zesde leerjaar, rond iPad-integratie terug te vinden onder 5 pijlers: differentiatie, communicatie, inspiratie, evaluatie en innovatie. We merken dat de iPad als ondersteuningstool heel wat leerlingen vooruit helpt in hun leerproces.

Ook de digitale vaardigheden van ons leerkrachtenteam is er sterk op vooruit gegaan. Om dit te meten gebruiken we het Apple Teacher programma als referentiekader. Als directeur ben ik dan ook supertrots dat het voltallige leerkrachtenteam de Apple Teacher certificering kon realiseren. Het Apple Teacher programma vormt ook een voorwaarde voor nieuwe leerkrachten die bij ons aan de slag willen gaan.

Straks is er Appy Day 2019. Waarom moeten leerkrachten zich inschrijven? 

De iPad is een fantastische tool om het leerproces van de kinderen te ondersteunen. Leerkrachten zijn vaak op zoek naar heel concrete praktijktips die hen in hun job kunnen helpen. Appy Day 2019 is dan ook de plaats om heel wat inspiratie op te doen.

6 docenten die reeds jaren experimenteren en doordacht bezig zijn met hoe de iPad de leeromgeving van leerlingen kan versterken, delen hun heel concrete praktijkvoorbeelden en tips. Het is beslist de moeite waard om op 27 november naar het Appy Day -evenement af te zakken.

Inschrijven voor “Appy Day 2019” kan hier

Tot slot, welke 3 tips wil je aan scholen meegeven die met een digitale transformatie willen starten?

  1. Maak steeds goed de afweging hoe digitale tools het leerproces van kinderen kunnen ondersteunen.

  2. Win advies in. Het Switch education team kan je zeker helpen bij het plannen van een digitale transformatie maar ook bij de mogelijkheden van een financiële planning.

  3. Geef leerkrachten voldoende de tijd en ruimte om te lukken en te mislukken om met nieuwe technologie in de klas aan de slag te gaan.

 

Dorien
3 oktober 2019
Door Dorien