Terug naar overzicht

Interview: Hoe kijkt de HR Directeur van IBM naar de toekomst van het onderwijs?

Ciska
26 februari 2019
Door Ciska

link onderwijs bedrijfswereld

Op 19 maart organiseert Switch "Digital School Today", een studiedag waar we leerkrachten, directies, ICT-coördinatoren, ... willen uitdagen om na te denken over het onderwijs van de toekomst en waar ze via workshops tools aangereikt krijgen om meteen mee aan de slag te gaan. We vroegen gastspreekster Mia Vanstraelen, (HR-directeur bij IBM), alvast naar haar visie op de link tussen de bedrijfswereld en het (toekomstige) onderwijs. 

Op je LinkedIn profiel lezen we "Comfortable with change, uncertainty and technology". Op welke manier laten we de kinderen van vandaag hier het best mee omgaan? Hoe laten we hen het best functioneren in tijden waarin dit meer dan ooit actueel is?

“Omgaan met veranderingen kun je oefenen in een veilige en positieve omgeving. Een goede leerschool is de klasomgeving. Je kan dit trainen met hele kleine dingen. Bijvoorbeeld: in de klas of de eetzaal gaan de kinderen automatisch op dezelfde plaats zitten. Wissel eens van plaats. Het is wetenschappelijk bewezen dat dit echt helpt om beter met veranderingen om te kunnen. Vroeger werd je in de rij een plaats toegewezen. Dat is het omgekeerde van wat we vandaag moeten doen. Uiteraard geeft een zekere regelmaat en structuur ook vertrouwen. Er dient een balans gevonden te worden tussen verandering en comfort level. Je leert het bewust aan in een positieve context waar het risicovrij is en waar het op voorhand wordt aangekondigd in een brainstorm. De beste resultaten worden bereikt als je de kinderen hierin betrekt van bij het begin en hen toelaat in het beslissingsproces. Zodat ze weten: vandaag is het zo en morgen zal het anders zijn. Er is geen risico aan verbonden, wat ervoor zorgt dat ze later ook makkelijker om kunnen met veranderingen in een meer risicovolle omgeving.”

Wat verwacht je van "Digital School Today"?

“Ik zie in Digital School Today de ideale opportuniteit voor bewustmaking. Zodat àlle partners van scholen - in de breedste zin van het woord: beleidsmakers, directeurs, coördinatoren, leerkrachten, begeleiders…- zien welke veranderingen allemaal mogelijk zijn binnen een school. Gepersonaliseerde mogelijkheden, want het digitaal leerprogramma bestaat al. De moeilijkheid ligt in het implementatieproces, want er zijn zoveel mogelijkheden: bv. een podcast beluisteren tijdens een wandeling op de speelplaats. Heel leuk allemaal, maar hoe zorg je ervoor dat al deze mogelijkheden passen binnen een groep, een klasomgeving? Als iedereen een gemeenschappelijk begrip heeft van de mogelijkheden, dan is dit de eerste stap die gezet kan worden om een digitale school te creëren in Vlaanderen. ”

We horen mensen vaak zeggen dat er bruggen geslagen dienen te worden tussen het onderwijs en de bedrijfswereld. Wat betekent dit voor jou concreet?

“Het product van het onderwijs zijn geschoolde mensen die uiteindelijk in de bedrijfswereld terecht komen. De bedrijfswereld heeft een grotere sociale verantwoordelijkheid voor het onderwijs dan vandaag wordt toegepast.

Dit zie ik op verschillende niveaus:

1. De manier waarop het onderwijs gegeven wordt: bijvoorbeeld de P-TECH school waar alternerend leren centraal staat. 
2. Wie verstrekt de know how? Wie geeft het onderwijs? Dit zou ook voor een stuk door de bedrijfswereld gegeven moeten worden. In de chemische sector wordt dit al georganiseerd omdat men op een bepaald moment geen werkkrachten meer vond.

Bedrijven en scholen zullen naar elkaar toegroeien. Een van de bottlenecks zijn de huidige structuren die er zijn in het onderwijs. Op dit moment zijn deze nogal rigide, maar er zal meer flexibiliteit komen."

Waar zouden scholen vandaag al mee aan de slag moeten gaan om deze bruggen te slaan en te bewandelen?

“Een haalbare eerste stap is in kaart brengen op welke manier we bepaald onderwijs digitaal kunnen organiseren. Als je bijvoorbeeld kijkt wat er vandaag al bestaat om Frans te leren op een digitale manier, dan zie je dat je naast het leerboek ook gratis online leermethodes kunt inzetten (bv. Duolingo). De kinderen die enorm geïnteresseerd zijn, kunnen dan veel sneller gaan in hun persoonlijk leerproces.

Een tweede stap zou kunnen zijn om in een partnership met bedrijven leerlingen te laten proeven van wat een bedrijf is en hoe vandaag wordt gewerkt in een bedrijf.

Als derde stap zie ik een structurele samenwerking tussen bedrijven zoals het P-TECH programma van IBM.”

Hoe zie jij zelf: “digitalisering in het onderwijs, te starten bij vandaag”?

“Start gisteren zou ik zeggen. (lacht) Elke leraar zou eigenlijk in kaart moeten brengen wat er vandaag bestaat en ermee starten. Dat stimuleert spontane initiatieven om samen te werken.

Wat verwacht je van de regering op dit vlak?  

“Als de regering de initiatieven die er vandaag al zijn zou kunnen verzamelen en hierrond een community uitbouwen, fungeert ze als inspiratiebron voor scholen en leerkrachten. De volgende stap is het verankeren van deze systemen in de officiële programma’s. Bijvoorbeeld: een school die initiatief wil nemen, zou als pilootproject ondersteund kunnen worden om er daarna een accreditatiemodule rond te ontwikkelen.

Als de overheid dit al kan organiseren, dan zal de rest wel vanzelf komen denk ik. Voor dit soort initiatieven is er nu vraag van de scholen en ook vanuit de bedrijfswereld. Dit is exact hetzelfde wat er gebeurt in een bedrijf. Men start vanuit een piloot project en werkt van daaruit verder.”

Benieuwd naar meer? Kom naar Digital School Today !  Inschrijven kan nog tot en met 14 maart 2019.

 

Graag meer Apple-infos in je inbox?

Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief

* Verplichte velden

Ciska
26 februari 2019
Door Ciska