Terug naar overzicht
Switch & Beagleboxx

In 7 sprongen naar een digitale school

Digitale school?

Digitaal is het nieuwe normaal. Onze kinderen groeien op in een wereld van computers, tablets en smartphones. Als we ze goed op weg willen helpen, moet ook de school mee. Dat is niet altijd gemakkelijk en het proces naar digitalisering roept heel wat vragen op. Wat is de visie van jouw school hierop? Zijn je leerkrachten er klaar voor? Welke leermiddelen wil je aanbieden? Is het bestaande wifi netwerk wel geschikt om mobiele devices in te zetten op je school? En wat met het financiële kostenplaatje? Switch begeleidt je school doorheen het ganse traject en helpt je in 7 sprongen naar een digitale school.Meer info

1. Een heldere visie

Een duidelijke visie is de basis van leren, lesgeven en een inspirerende leeromgeving en maakt duidelijk waar je naartoe wil. Een goed onderbouwde visie zorgt ervoor dat alle partijen op dezelfde golflengte zitten.

Lees meer

2. Schoolcultuur

Elke school heeft zijn eigenheid en de schoolcultuur heeft een invloed op elk aspect van de school. Daarom is het belangrijk om je eigen schoolcultuur te begrijpen zodat je in de mogelijkheid bent om te anticiperen op wat verandering met zich mee kan brengen.3. Team

Een kernteam is nodig om een duidelijke visie en plan uit te tekenen, te implementeren en het voltallige team betrokken te houden.4. Pedagogische en technische capaciteiten

Ook hier is het weer belangrijk de huidige situatie te analyseren en te kijken waar er groeipotentieel zit. Op technisch vlak is het belangrijk dat het team kan rekenen op een feilloze netwerk- en beheersinfrastructuur. Op pedagogisch vlak is het van het grootste belang dat je team zich klaar voelt om een nieuwe weg in te slaan of nog meer te innoveren. Switch hecht er veel belang aan om ook hier je school in te begeleiden en te zorgen dat je school een optimale technische en pedagogische omkadering heeft.
Ontdek onze diensten

5. Betrokken gemeenschap

Een betrokken en ondersteunende gemeenschap (ouders, schoolbestuur, gemeente, ...) helpen je school te innoveren. Ze inspireert waar nodig en helpt de ingeslagen weg naar digitalisering vast te houden en uit te breiden.

6. Het financiële plaatje

Je zit als school met een beperkt budget? We bekijken graag met jou het financiële plaatje. Zo kunnen we een haalbare oplossing bieden voor de aankoop van je Apple producten.
Meer info

7. Meten is weten

Als innoverende school is het belangrijk om prioriteiten te stellen, doelen te bepalen en te meten waar vooruitgang wordt geboekt. Zo blijft groeien mogelijk.

Ontdek de Eduscan

Web-form is not active.