Terug naar overzicht
Snelle wifi op iPad

Wifi

Het succes van een school die wil digitaliseren staat of valt bij de kwaliteit van de wifi infrastructuur. We merken echter dat bij veel scholen het netwerk niet klaar is voor draadloos onderwijs. 

Switch wil scholen begeleiden om van digitalisering een succes te maken. In de praktijk merken we dat er vaak heel wat vragen en bedenkingen zijn omtrent het technische aspect, dat onlosmakelijk verbonden is met dit proces. Het is een belangrijk onderdeel van de 7 sprongen naar een digitale school. We willen we er zeker van zijn dat scholen vertrekken met de juiste technische omkadering, zodat leerkrachten niet geconfronteerd worden met problemen op dit vlak. Daarom delen we graag onze adviezen en jarenlange ervaring met jullie.

Web-form is not active.