Terug naar overzicht

SAT-waarden

Advies uitgevaardigd krachtens de Belgische wetgeving: Denk aan uw gezondheid - gebruik uw mobiele telefoon met mate, bel met een oortje en kies voor een toestel met een lagere SAT-waarde (SAR-waarde). Krachtens het Koninklijk besluit van 30 juli 2013, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (C-2013/24307).

A: voor de SAT-waarde kleiner dan 0,4 W/kg
B: voor de SAT-waarde gelijk aan of groter dan 0,4 W/kg, maar kleiner dan 0,8 W/kg
C: voor de SAT-waarde gelijk aan of groter dan 0,8 W/kg, maar kleiner dan 1,2 W/kg
D: voor de SAT-waarde gelijk aan of groter dan 1,2 W/kg, maar kleiner dan 1,6 W/kg
E: voor de SAT-waarde gelijk of groter dan 1,6 W/kg, maar kleiner dan of gelijk aan 2 W/kg