Terug naar overzicht
Hoe lang zijn de garantietermijnen op Apple producten?

Voor wat het bepalen van de garantietermijnen betreft, dient een onderscheid gemaakt te worden tussen particuliere en professionele gebruikers.

Particuliere gebruikers

Internationaal geldt op Apple producten een beperkte garantie van één jaar. Dankzij de ‘Europese Wet ter Bescherming van de Consument’ is de garantietermijn binnen de Europese Unie uitgebreid tot twee jaar. Let wel: deze wet is enkel van toepassing op particulieren die aankopen doen zonder BTW-nummer.

Door in te tekenen op AppleCare kan de garantietermijn op een Mac zelfs opgetrokken worden tot drie jaar.

Professionele gebruikers

Professionele gebruikers zijn gebruikers zoals bedrijven, verenigingen, overheidsinstellingen en educatieve instellingen. Voor professionele aankopen geldt een garantietermijn van één jaar.

Natuurlijk kunnen ook professionele gebruikers intekenen op AppleCare, waarbij de garantie op een Mac uitgebreid wordt tot drie jaar (voor de iPad tot twee jaar).

Wat de niet-Apple producten betreft, kiest elke fabrikant zelf zijn garantietermijn. Deze varieert van één tot vijf jaar. Raadpleeg de website van de fabrikant of de handleiding of de verpakking van het product voor meer informatie.

Bijkomende garantievoorwaarden

De garantie op Apple producten is enkel geldig voor hardware defecten. Vallen bijgevolg niet onder de garantie:

  • Software problemen van gelijk welke aard
  • Het verlies van data
  • Schade als gevolg van oneigenlijk gebruik
  • Valschade
  • Vochtschade
  • Cosmetische schade

In het geval een apparaat eerder hersteld geweest is door een niet-geautoriseerde Apple hersteller, zal het apparaat door Switch worden geweigerd en wordt steeds een onderzoekskost aangerekend.

Voor batterijen en andere verbruiksgoederen zal eerst een diagnostische test worden uitgevoerd. Dit om na te gaan of het probleem het gevolg is van normale slijtage, dan wel van een abnormaal defect.